Contact

info@chinaprospergroup.com

Beijing

1901, China World Office 2,
No.1, Jian Guo Men Wai Avenue,
Beijing 100004, China
Tel: 86-10-65305225 Fax: 86-10-65305235

Taipei

8F, Dun Hua Financial Building,
No.214, Dun Hua North Road,
Taipei 10546, Taiwan
Tel: 886-2-27120172 Fax: 886-2-27120192

Shanghai

1702, Lippo Plaza,
No.222, Huaihai Middle Road,
Shanghai 200021,China
Tel: 86-21-33767780 Fax: 86-21-33767790

Hong Kong

23D, United Center,
No.95, Queensway,
Hong Kong
Tel: 852-31016468 Fax: 852-28017485